GINOP-3.4.1-20-2021-00009

 

infoblokk

A projekt bemutatása:

„ A fejlesztés eredményeként Csataszög, Hunyadfalva és Vezseny települések a legkorszerűbb optikai hálózattal fognak kapcsolódni az országos internethálózathoz, ezáltal a lakosság számára is elérhetővé válik a szupergyors internet elérhetőség. Biztosítja a jövőbeni szolgáltatók számára a szabványos felületen történő hozzáférést, különböző technológián alapuló szolgáltatások nyújtását.”

A projekt támogatása 90%-os, a befejezés várható dátuma 2023. március 31.

Eredmény megnevezése
Kiviteli tervek készítése, a projekt indulása,  passzív hálózati elemek beszerzése, kivitelezés

Eredmény leírása
A Szolnoki kistérségben a pályázati kiírásban szereplő felhordó hálózati összeköttetések kiírás szerinti megvalósításának tervezés-előkészítését elvégeztük.
A Szolnoki kistérségben az aggregációs hálózattal  összekötendő  pontok között kialakítandó nyomvonalat felmértük. A tervezendő nyomvonalak kiválasztásánál az Elektronikus Hírközlési Törvény előírásait követtük, mely alapján a nyomvonal elsősorban állami területekre, másodsorban önkormányzati ingatlanokra kerüljön.

Az eredmény egyéb leírása
A tervezési munka folyamatban van, a pályázatban vállalt Szolnok – Vezseny, Szolnok – Csataszög és  Szolnok - Hunyadfalva összeköttetések NMHH engedélyes tervek elkészítése folyamatban van, a nyomvonalak kialakítása mindenhol megtörtént. Vezseny településen rendelkezünk NMHH engedélyes tervekkel. A tervezett nyomvonalakon az Áramszolgáltatói oszlopsor igénybevételére az igénybejelentések megtörténtek, az igénybe venni kívánt áramhálózati oszlopsor alkalmassá tételi terveinek az előzetes felmérése, az elhelyezési és alkalmassá tételi tervezés folyamatban.
A beruházás megvalósításához szükséges hálózati elemek, az optikai kábelek és szerelvényei, védőcsöve – vagyis az összes passzív  hálózati elem -  beszerzése elkezdődött a pályázatban leírtaknak megfelelően. Az optikai kábelek, kötődobozok nagy részének a beszerzése meg is valósult.
A felmért nyomvonalak előzetes információi alapján folyamatban van a gyengeáramú kivitelezési munkák és az elhelyezési és alkalmassá tételi felméréseknek megfelelően folyamatban van az igénybe vett áramszolgáltatói oszlopsor alkalmassá tételi munkáinak kivitelezés előkészítése.

Beszámoló rövid összefoglaló

A Szolnoki járásban a pályázatban szereplő összeköttetések megvalósítását tervezzük.
Az építési technológia:

  • Optikai földalatti és léges hálózat kialakítása új és meglévő infrastruktúra igénybevételével

A tervezett nyomvonalak kiválasztásánál  új földalatti nyomvonalat, új léges nyomvonalat valamint a meglévő áramszolgáltatói nyomvonalat használtuk.
Figyelembe vettük: Az Épített Környezet Védelmével, Környezet és Természet, Tájvédelem, Kulturális Örökségvédelem, Termőföld Védelme törvények előírásait.
A pályázatban szereplő létrehozott hálózat a „nyílt hozzáférés” szabályainak betartásával a piac szereplői számára hozzáférhető. Biztosítja a területen üzemeltető szolgáltatók számára a szabványos felületen történő hozzáférést, különböző technológiákon történő szolgáltatás nyújtását.

A tervezés állása a teljes tevékenységhez viszonyítva 30%.
Az alkalmazott technológia, a beépítésre tervezett anyagok és eszközök megfelelnek az európai irányelveknek, ajánlásoknak, a hírközlési ajánlásoknak, összhangban a hazai szabályozással, szabványokkal és technológiákkal.
Az eszközök-anyagok beszerzése állása a teljes tevékenységhez viszonyítva 80%.
A rendelkezésre álló és folyamatban levő NMHH engedélyes és elhelyezési és alkalmassá tételi terveknek megfelelően folyamatban van az igénybe vett áramszolgáltatói oszlopsor alkalmassá tételi munkáinak kivitelezés előkészítése valamint  az optikai felhordó hálózat építése áramszolgáltatói oszlopsoron előkészítése.
A megvalósítás állása a teljes tevékenységhez viszonyítva 30%.

 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:
G.Telecom Kft
Cím: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 141
Cégjegyzékszám: 09-09-005081
Adószám: 11553526-2-09
Tel.: 52/523-690

Közreműködő szervezet neve:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok végrehajtásáért felelős
helyettes államtitkárság
Postacím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
E-mail cím: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu